Víte že?

že rozměry: až na některé vyjímky mají US license plates stejný rozměr (6" x 12") 15x30cm
že každý stát unie vydává každoročně více typů značek?
že vydává značky pro:

- pro osobní automobily

- pro nákladní automobily

- pro školní autobusy

- pro invalidy

- a dočasné značky

- a univerzitní

že jsou tři druhy značek a to:

- Passenger-normální značky

- Environmental-motivy ochrany přírody, charita, velice pěkný vzhled

- reklamní jako suvenýr, repliky ap., které nelze použít na voze

že majitelé 19ti států unie mohou mít značku jen vzadu

že stejně jako u nás, reflexní folii dodává firma 3M
že pokud budete chtít v USA mít neopakovatelnou značku třeba se svým jménem, je to možné za příplatek

že asi v polovině států unie, se na autech používá pouze zadní SPZ. Na prázdné místo vpředu lze použít značku reklamní. Rozměry jsou totožné s originálem vzadu.