SPZ jako suvenýr

 

Netradiční cestovatelský koníček

Chcete neobvyklý suvenýr? A přitom takový, aby na něm oči cestovatele s radostí spočinuly a vašim známým bylo hned jasné, v jakých částech světa jste pobývali? Pomoc není složitá – originální připomínkou dovolené bývá státní poznávací značka automobilů navštívené země. A řada těch, kteří si někdy z dovolené takovouto „espézetku“ přivezli jistě dosvědčí, že první dovezená plechová tabulka položila základ nečekané sběratelské vášni.  
 
 
Opravdu, není vůbec těžké zálibě ve sbírání SPZ cizokrajných zemí propadnout. Navíc – když v různých koutech světa existuje tolik různých variant a krajových specialit!

Americké SPZ
 
Pro sběratele automobilových cedulek je zaslíbeným kontinentem jistě americký kontinent. Každý stát v severní Americe má své vlastní logo, každý stát má SPZ vyzdobenou svým symbolem. Tak například Kalifornie je Slunečným státem, chladná Aljaška zase Poslední hranicí. Své slogany mají i kanadské regiony a rovněž jižanské Mexiko.
 
Potetičtí protinožci

Téměř ve shodném provedení jako výše zmíněné země si své SPZ ozdobili i AustralanéNovozélanďané. Osobně mi například zajímavě zní slogan jednoho australského státu, který prostě zní Outback territory, tedy něco jako „Země kdesi vzadu“. Co jiného by vyjádřilo lépe a v takové zkratce opuštěnost australského vnitrozemí? Tropický stát Queensland má zase příznačné pojmenování „Sluneční stát“ a nejmenší australský stát Tasmánie je zkrátka „Holiday Isle –Prázdninovým ostrovem“.  
 
 
Espézetky si vyzdobují motoristé i na cestách střední Asie. Pokud mají řidiči vůbec potřebu poznávací cedulku na svého miláčka přimontovat, pak i zde se na espézetce objevují znaky a slogany daného území.

Quo vadis Evropa ?

A co Evropa? Přestože Evropané nepatří v celosvětovém měřítku zdaleka mezi největší kreativce, i na tomto kontinentu si sběratel SPZ může přijít na své. Řada států má na svých poznávacích značkách státní symboly, cedule navíc bývají doplněny samolepkami a známkami s technickými údaji. Lahůdkou pak mohou být cedulky z východoevropských zemí psaná například azbukou. 

Ale s rozrůstající se Evropskou unií přichází stále větší nuda. Většina evropských zemí má již nyní - alespoň v základní verzi - unifikovaný vzhled: černě vyražená písmena a číslice na bílém podkladu obdélníkového tvaru. Čtvercové tabulky nebo černé „espézetky“ s bílými číslicemi, jaké se ještě před osmnácti lety používali v sousedním Rakousku, se pomalu ale jistě přesouvají ze silnic mezi sběratelské rarity. Ačkoliv nemusíte zoufat - pokud toužíte po černé SPZ, můžete si ji koupit ve Francii, kde tyto cedulky nabízejí na turisticky exponovaných místech stánky se suvenýry. 

Datum vydání: 25.11.2006 | Martin Vrba| vrba.marty@seznam.cz