Prvenství a místo zrození prvních SPZetek byla Paříž 1893 (Francie). Dalším v pořadí se přidává Budapešť 1894 (Maďarsko) a až během roku 1903 se objevují první cedule na vozech v USA. K nutnosti, nějak označovat automobily přispěl především Henry Ford (30.července 1863 - 7.dubna 1947).

Tento americký podnikatel a především průkopník automobilového průmyslu jako ředitel Ford Motor Company (založena 1903), rozjel pásovovou výrobu. Ta začala na americký trh doslova chrlit statisíce aut. Potřeba registrace uživatelů byla tedy více než nutná.

 1916 Ford model T California

 1916 Ford model T California

První cedulky byly kožené a samotná registační čísla byla přinýtována. Rakousko-uherské mocnářství 7.ledna 1906 přijímá identifikační systém platný pro celou monarchii - tedy pro české uzemí. Tímto dnem je odstartováno i vydávání řidičských průkazů a později i sazebník pokut. Tento systém platil až do modernizace v roce 1932. Byla zavedena písmena, která odpovídala zemím tehdejšího Československa (Č,M,S,R a P pro Prahu) a doplněna o pětimístné číslo. Více o SPZ používaných na našem uzemí najdete v knize: Petr Marinov: České poznávací značky – historie, dnešek, budoucnost, Kampe, Praha, 2007 nebo na Wikipedii zde : cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pozn%C3%A1vac%C3%AD_zna%C4%8Dky_v_%C4%8Ceskoslovensku

1908 Cadillac Coupe model S Ohio

1908 Cadillac Coupe model S Ohio

 

1. října 2011 byla slavnostně, na rozhraní Českého krasu, Brd a Zbirožské vrchoviny na jihozápadním okraji Středočeského kraje, v muzeu železniční a silniční historické techniky „Výtopna Zdice”, pokřtěna a následně dána do distribuce tolik očekávaná publikace, mapující historii a vývoj poznávacích značek automobilů na území Čech, Moravy a Slezska od počátku minulého století do současnosti. Cena: 499Kč

Období RakouskoUherské monarchie