Soutěž krásy

Soutěž o nejkrásnější SPZ byla zavedena v roce 1970. Až do roku 1995 to byla soutěž pouze pro oficiální vydání v daném roce. Od roku 1995 do roku 1998, byly oddělené kategorie pro oficiální vydání a speciální SPZ. V roce 1999, byly obě kategorie sloučeny do jedné (tedy v jedné kategorii souteží oficiální a speciální - volitelné) Tady se tedy podívejte, na jednotlivé královny krásy.

   
NWT 70

1970: Northwest Territories

PA 72

1971: Pennsylvania

WY 72

1972: Wyoming

PEI 73

1973: Prince Edward Island

SD 74

1974: South Dakota

CO 76

1975: Colorado

MI 77

1976: Michigan

MS 78

1977: Mississippi

WY 79

1978: Wyoming

IN 80

1979: Indiana

KS 82

1980: Kansas

SD 82

1981: South Dakota

NC 84

1982: North Carolina

CA 86

1983: California

MD 85

1984: Maryland

NV 85 ND 85

1985: (tie) Nevada and North Dakota

UT 87

1986: Utah

ID 90

1987: Idaho

OR 91

1988: Oregon

NS 91 OK 90

1989: (tie) Nova Scotia and Oklahoma

SC 92

1990: South Carolina

ID 94

1991: Idaho

MS 96

1992: Mississippi

ND 95

1993: North Dakota

KS 96

1994: Kansas

TX 95 PA 98

1995: Texas (general), Pennsylvania (special)

AZ 98

1996: Arizona (general), no entries (special)

MB 98 WI 98

1997: Manitoba (general), Wisconsin (special)

AK 00 ID 00

1998: Alaska (general), Idaho (special)

VA 99

1999: Virginia

WY 02

2000: Wyoming

AR 02

2001: Arkansas*

OR 07

2002: Oregon**

KY 04

2003: Kentucky

OK SP

2004: Oklahoma***

KS 06

2005: Kansas

SD 07

2006: South Dakota

MS 08

2007: Mississippi

DE CENTENNIAL

2008: Delaware

OK 10

2009: Oklahoma

NM 11

2010: New Mexico

2011  
   

* - Arkansas image courtesy Bill Sproull, from the Arkansas gallery of pl8ster.net.
** - Oregon Crater Lake plate from Jeff Fortier collection.
*** - Oklahoma State Park Pavillion plate - Gus Oliver Photo.


© Copyright 1998-2012 David Nicholson. All Rights Reserved.

zdroj : https://www.15q.net/plateoyear.html

Last Modified 10/10/2010 (changed 2005 (KS), added 2010 (NM)).